Zakażenie SARS-Cov-2 a choroby gruczołu tarczowego i innych endokrynopatii

Z związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 pojawia się szereg pytań odnośnie możliwego wpływu COVID-19 (czyli manifestacji klinicznej zakażenia SARS-Cov-2) na gruczoł tarczowy i ujawnienie się zaburzeń hormonalnych. Kolejnym pytaniem jest ocena ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 w przypadku współistnienia takich chorób jak nadczynność lub niedoczynność tarczycy (najczęstszych zaburzeń hormonalnych) oraz innych endokrynopatii. Jak wiemy, mamy zbyt mało czasu na wieloletnie obserwacje chorych po zakażeniu tym wirusem, ale wstępne wyniki obserwacji już można przedstawić.

 

Nie mamy obecnie dowodów naukowych na to, by choroby tarczycy zwiększały ryzyko zakażenia SARS-Cov-2 (podobnie jak inne zaburzenia hormonalne) z wyjątkiem sytuacji, kiedy zaburzenia nie są wyrównane z powodu braku leczenia lub nieadekwatnej dawki leku do aktualnego zapotrzebowania hormonalnego pacjenta. Jak chodzi o najczęstsze zaburzenie hormonalne, jakim jest niedoczynność tarczycy - niezależnie od jej przyczyny - mówimy o tzw. jawnej niedoczynności, czyli TSH> 10 mIU/l. W takie sytuacji pacjent może być bardziej podatny zakażenie, gdyż znaczne niedobory hormonów tarczycy obniżają odpowiedź immunologiczną i mogą ułatwiać replikację wirusa (innych wirusów również, to nie dotyczy tylko wirusa SARS-CoV-2!) lub sam przebieg choroby może być cięższy, szczególnie w sytuacji współistnienia innych chorób np. cukrzycy, niewydolności krążenia itd.

W najczęstszej przyczynie niedoczynności tarczycy, czyli przewlekłym autoimmunologicznym zapalenia tarczycy ( potocznie zwanym chorobą Hashimoto) nie ma obniżonej odporności! według aktualnych teorii na temat przyczyn powstawania tej choroby wymienia się kilka czynników m.in. nieprawidłowe działanie limfocytów T tzw. supresorowych, zaburzenia ekspresji antygenów HLA klasy II na powierzchni komórek tarczycowych, co powoduje że zostają rozpoznane przez układ immunologiczny jako "obce" i w efekcie wywołuje kaskadową reakcją immunologiczną niszczącą komórki tarczycy. Dodatkowo wymienia się wpływ czynników bakteryjnych na wywołanie tej nieprawidłowej reakcji immunologicznej oraz podatność genetyczną i wpływ czynników środowiskowych np. stresu, przebytych infekcji bakteryjnych i wirusowych itd.

Podsumowując:

- zaburzenia hormonalne nie zwiększają ryzyka COVID-19 o ile są prawidłowo leczone i zaburzenia są wyrównane farmakologicznie. Dotyczy to nie tylko gruczołu tarczowego, ale także nadnerczy, przysadki, przytarczyc itd. 

- choroby autoimmunologiczne gruczołów wydzielania wewnętrznego nie pogłębiają się w czasie zakażenia SARS-CoV-2, natomiast zakażenie może wpływać na zapotrzebowanie hormonalne pacjenta, co może wymagać korekty dawki stosowanych w leczeniu farmakologicznym hormonów

- w czasie zakażenia SARS-Cov-2 ( podobnie jak w wielu innych zakażeniach wirusowych lub bakteryjnych, ciężkich stanów klinicznych np. zawału mięśnia sercowego) zawsze może dojść do przejściowego pogorszenia wyników badań hormonalnych z powodu stanu klinicznego pacjenta, stosowanych w leczeniu leków, diagnostyki z wykorzystaniem środków cieniujących, leków itd.- decyzja odnośnie korekty leczenia hormonalnego będzie zawsze poprzedzona analizą stanu pacjenta. Często nie przeprowadza się korekty leczenia, a decyzję zostawia do czasu wyzdrowienia pacjenta lub ustabilizowania jego stanu klinicznego, w tedy łatwiej o rzeczywistą ocenę aktualnego zapotrzebowania hormonalnego i zminimalizowanie ryzyka zastosowania błędnej dawki leku.

 

 

 

 

JAK DOJECHAĆ

PORADNIK PACJENTA

Szczepienia przeciw COVID-19: na czym polega szczepienie, mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, choroby endokrynologiczne a szczepienie

Szczepienia przeciw COVID-19: na czym polega szczepienie, mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, choroby endokrynologiczne a szczepienie

Co to jest szczepionka?                         Szczepionka to produkt farmaceutyczny, w którym znajduje się substancja - najczęściej pochodzenia biologicznego -zdolna do wywoływania efektu...

Czytaj więcej
Zakażenie SARS-Cov-2 a choroby gruczołu tarczowego i innych endokrynopatii

Zakażenie SARS-Cov-2 a choroby gruczołu tarczowego i innych endokrynopatii

Z związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 pojawia się szereg pytań odnośnie możliwego wpływu COVID-19 (czyli manifestacji klinicznej zakażenia SARS-Cov-2) na gruczoł tarczowy i ujawnienie się zaburzeń hormonalnych. Kolejnym pytaniem jest...

Czytaj więcej
Zdrowe odżywianie? raczej niemożliwe ....... kilka słów o dysruptorach endokrynnych.

Zdrowe odżywianie? raczej niemożliwe ....... kilka słów o dysruptorach endokrynnych.

                Przerażający raport NIK na temat naszej żywności i praktycznie kompletnego braku nadzoru nad składem produktów żywnościowych, obecnością substancji "ulepszających" żywność, ich skutkami...

Czytaj więcej
Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. II

Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. II

   Leczenie wola guzkowego obojętnego                 Jak pisałam w części I artykułu, nie znamy jednej przyczyny powstawania wola guzkowego obojętnego. Tu odgrywają rolę nie tylko podłoże...

Czytaj więcej
Dieta w chorobie Hashimoto - stan wiedzy.

Dieta w chorobie Hashimoto - stan wiedzy.

    Dieta bezglutenowa w chorobie Hashimoto   Renata Kołton Kurier MP Stosowanie rygorystycznej diety bezglutenowej u pacjentów z chorobą Hashimoto jest uzasadnione jedynie w przypadku współistnienia tej choroby z celiakią. Założenie, że taka dieta jest ogólnie zdrowa, to absolutnie błędne...

Czytaj więcej
Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. I.

Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. I.

                                            Wole guzkowe tarczycy, wole obojętne, choroba guzkowa tarczycy, guzki tarczycy...

Czytaj więcej