NADNERCZA

 Budowa nadnerczy

 

                            Nadnercza są narządem parzystym, znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej, w tkance tłuszczowej otaczającej nerki w okolicy ich górnego bieguna. Przypominają wyglądem czapeczki frygijskie i maja wielkość ok. 3x5 cm. Anatomicznie zbudowane są z: 1) kory mającej warstwę kłębkowatą, pasmowatą i siatkowatą i 2) rdzenia, kora stanowi przeważającą część narządu ok. 80-90% jego masy. Każda z tych struktur ma inną budowę histologiczną oraz produkuje inne hormony np. warstwa kłębkowata mineralkortykoidy (MS)m.in.aldosteron, pasmowata m.in.kortyzol i kortyzon, a siatkowata androgeny. Rdzeń produkuje adrenalinę, dopaminę i noradrenalinę. Nadnercza, to bardzo ważne gruczoły wydzielania wewnętrznego wpływające poprzez produkowane hormony na podstawowe czynności życiowe organizmu. Dlatego są bardzo bogato unaczynione, by w razie potrzeby zwiększyć produkcję hormonów i błyskawicznie wydzielić je do krwi, by dotarły do wszystkich tkanek docelowych.

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Gray1120-adrenal_glands.png/256px-Gray1120-adrenal_glands.png?uselang=pl
Nadnercza - zaznaczone w kolorze żółtym (źródło:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Gray1120-adrenal_glands.png/256px-Gray1120-adrenal_glands.png?uselang=pl)
1. Mineralkortykoidy

Jest to grupa hormonów steroidowych produkowana i wydzielana przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy, o działaniu przede wszystkim mineralotropowym tzn. wpływających na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. Prawidłowa gospodarka wodno-elektrolitowa jest podstawą homeostazy, czyli utrzymywania w równowadze wszystkich funkcji życiowych zabezpieczającyh przeżycie organizmu. Głównym naturalnym przedstawicielem mineralkortykoidów (MS) jest aldosteron. Synteza i wydzielanie aldosteronu częściowo podlega wpływom hormonu tropowego przysadki kortykotropiny (ACTH), tak jak wiele narządów dokrewnych np. tarczycy podlega regulacji TSH. Z uwagi jednak na inne zależności regulacyjne gospodarki wodno-elektrolitowej, zależy przede wszystkim od stężenia jonów K+ we krwi oraz układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dzięki aldosteronowi(między innymi) utrzymujemy prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, stężenia elektrolitów we krwi i ich wydalanie z moczem, objętość płynu zewnątrzkomórkowego i rzut serca. 

 

                                                                                                                                                                                            cdn.

JAK DOJECHAĆ

PORADNIK PACJENTA

Zdrowe odżywianie? raczej niemożliwe ....... kilka słów o dysruptorach endokrynnych.

                Przerażający raport NIK na temat naszej żywności i praktycznie kompletnego braku nadzoru nad składem produktów żywnościowych, obecnością substancji "ulepszających" żywność, ich skutkami...

Czytaj więcej

Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. II

   Leczenie wola guzkowego obojętnego                 Jak pisałam w części I artykułu, nie znamy jednej przyczyny powstawania wola guzkowego obojętnego. Tu odgrywają rolę nie tylko podłoże...

Czytaj więcej

Dieta w chorobie Hashimoto - stan wiedzy.

    Dieta bezglutenowa w chorobie Hashimoto   Renata Kołton Kurier MP Stosowanie rygorystycznej diety bezglutenowej u pacjentów z chorobą Hashimoto jest uzasadnione jedynie w przypadku współistnienia tej choroby z celiakią. Założenie, że taka dieta jest ogólnie zdrowa, to absolutnie błędne...

Czytaj więcej

Wole guzowate obojętne (nietoksyczne, choroba guzkowa tarczycy) cz. I.

                                            Wole guzkowe tarczycy, wole obojętne, choroba guzkowa tarczycy, guzki tarczycy...

Czytaj więcej

Przypadkowo wykryta zmiana ogniskowa w tarczycy, potocznie - zmiana guzkowa.

Zmiana ogniskowa tarczycy.                   Ponieważ dostęp do badań obrazowych - USG,TK,MRI, USG Doppler - jest coraz bardziej powszechny, bardzo często u osoby zupełnie zdrowej...

Czytaj więcej

Przygotowanie pacjenta do badań hormonów kory i rdzenia nadnerczy.

  Wstęp. Przygotowanie pacjenta do badan laboratoryjnych w endokrynologii ma ogromne znaczenie, chodzi nam przecież o uzyskanie wiarygodnego wyniku badania biochemicznego, które może doprowadzić do prawidłowego rozpoznania i następnie - skutecznego leczenia...

Czytaj więcej